Konditionstest

Jag gör tester för att förbereda er ifall ni kommer att åka till något testlabb i Sverige. Jag använder ett test med 35Watt stegring vid 70 kadens. Detta visar på maximalt syreupptag, givetvis vid en bestämd kadens. Det är givetvis inte lika säkert som ett test där man trampar på sin egna kadens (varvtal) Men det är ett test som man enkelt kan använda någon gång i månaden för att se att träningen går åt rätt håll eller för att få en hum om hur mycket man kan ha förlorat efter t.ex. en skada eller sjukdom.

UA-68093485-1