10% mindre bentäthet för cyklister

http://www.bryanchristiedesign.com/
Condition: Thinning Bones
Cycling is one of the best exercises for every part of your body except the one that holds it together: your skeleton. Studies show that some of the most elite riders have the weakest bones. Even passionate enthusiasts riding about 12 hours a week can have bone densities 10 percent lower than their active, noncycling peers.

Cycling Rx: ‘Cross Train
Your bones need impact to build. Hit the ground running this fall with cyclocross. ‘Cross courses are short circuits that require you to dismount and jump over barriers and natural obstacles. Running and jumping with your bike tossed over your shoulder will build bones in your legs, hips and spine—key places osteoporosis strikes first. Mountain biking is another good alternative, because rocky terrain forces your limbs to absorb skeleton-stimulating shock and vibration. Give your bones a jolt at least twice a week.


Det är detta jag menar

Framtiden kommer att ändra sporterna. Det är kanske inte lätt att se det nu men ungdoms OS 2010 i Singapor visar tydligt att det kommer att finnas en utveckling av sporterna. Samtidigt försöker man att ta bort nationstillhörigheten. Då hjälper man globaliseringen stort. Nu när redan många klubbar har

Kan inte tänka mig något mer globaliserat än cykel, men det fungerar bara i Europa. Kanske blir cykel den sport som varit mest internationellt vävd den gren som senaste globaliseras då historiska tävlingar är så starkt förknippade med Europeiska platser

http://www.singapore2010.sg/public/sg2010/en/en_sports/en_26sports/en_cycling.html